شركت هيترالكتريك سليم مفتخر است كه توانسته در ايران از توليدكنندگان پيشتاز در عرصه ساخت هيترهای صنعتی, آزمايشگاهی, و  خانگی به شمار رود. زمينه تخصصی فعاليت شركت و ساخت و توليد هيترهای نواری و ريختگی است.شركت سليم با حفظ كيفيت بالا به منظور رقابت در بازار جهانی قادر است انواع متنوع محصولات خود را در اختيار مشتريان ارجمند بگذارد.

در طول بيش از 35 سال فعاليت مستمر
, هيترالكتريك سليم خود را متعهد دانسته است تا ضمن تلاش برای برآورده ساختن انتظارمشتريان,  بهترين محصولات و خدمات را در اختيارشان قرار دهد.

 

 

ultrapain  ultrapain.net   forough farrokhzad  persian web awards+ آرشيو +